Organo Wood

ORGANOWOOD är den nya populära kiselbehandlingen för din altan. Ytan blir naturligt silvergrå och du får ett effektivt träskydd helt utan gifter. Produkterna i OrganoWoods träskyddsystem imiterar den naturliga fossiliseringsprocessen av organiskt material och loturblommans vattenavstötande egenskaper.

OrganoWood 01. Träskydd: Flam- och rötskydd effektiv skydd mot röta och eld.

OrganoWood 02. Träskydd: Smuts- och vattenskydd ger virke mycket bra vattenavvisande egenskaper. Virket blir också lättare att rengöra, får mindre risk för ytlig påväxt och mögel samt minskar risken för sprickbildning.

OrganoWood 03. Trärengöring är ett miljömärkt rengöringsmedel avsett för rengöring av trägolv utomhus.

Samtliga träskyddsmedel och ytbehandlingsprodukter som OrganoWood marknadsför är miljöklassade och alla ämnen som används i produkterna är klassade som ofarliga för miljö och hälsa av Kemikalieinspektionen.