Andningsskydd ventil FFP2 ETC P2D 3p

220 kr

Antal

Fråga om produkt

Andningsskydd ventil FFP2 ETC P2D 3p är en högkvalitativ partikelfiltrerande mask som uppfyller de stränga normerna enligt EN 149:2001 och har klassificerats som FFP2. Denna mask har en mångsidig användning och är oumbärlig inom olika arbetsområden. Nedan följer en mer detaljerad och SEO-optimerad beskrivning av denna produkt:

Beskrivning: Andningsskydd ventil FFP2 ETC P2D 3p är en pålitlig partikelfiltrerande andningsmask, utformad för att möta de högsta säkerhetsstandarderna. Den är certifierad enligt EN 149:2001 och har en klassificering av FFP2, vilket innebär att den erbjuder en hög nivå av skydd mot partiklar och aerosoler.

Användningsområden: Denna andningsmask har en bred användningsmöjlighet och är oumbärlig inom olika branscher och situationer. De främsta användningsområdena inkluderar:

  1. Industriell Bearbetning: Denna mask är idealisk för användning inom trä-, metall-, betong- och isoleringsbearbetning. Den skyddar arbetstagare från farliga partiklar som kan uppstå under sådana arbetsuppgifter.
  2. Sophantering: Inom sophantering är skydd mot damm och partiklar avgörande. Denna mask säkerställer att arbetstagare kan utföra uppgifter inom sophantering säkert och effektivt.
  3. Mögelsanering: Mögelsanering kan vara riskabelt på grund av exponering för skadliga partiklar. Denna mask ger ett effektivt skydd för de som arbetar inom mögelsanering.
  4. Jordbruk: Dammiga arbetsmiljöer inom jordbruk kan vara skadliga för andningshälsan. Denna mask skyddar användaren mot farliga partiklar och aerosoler, vilket gör den lämplig för jordbruksarbete.

Skyddsnivå: Andningsskydd ventil FFP2 ETC P2D 3p är konstruerad för att erbjuda ett högt skyddsmoment. Den skyddar mot icke-giftiga och låg till medelgiftiga fasta och flytande aerosoler i koncentrationer upp till 12 gånger hygieniskt gränsvärde. Detta innebär att användarna kan arbeta i krävande miljöer med förtroendet att deras andningshälsa är säkrad.

Sammanfattningsvis är andningsskyddet FFP2 ETC P2D 3p den ultimata lösningen för dem som behöver högkvalitativt andningsskydd i olika arbetsmiljöer. Den är designad för att säkerställa användarnas säkerhet och komfort samtidigt som den överensstämmer med de strängaste standarderna. Investera i denna pålitliga mask för att skydda din andningshälsa och garantera din säkerhet oavsett arbetsuppgift.

Skyddsutrustning, är en billig försäkring!

Vid utförandet av hantverks- och rivningsarbeten är det av yttersta vikt att säkerställa både arbetarnas hälsa och arbetsmiljöns säkerhet. Därför spelar personlig skyddsutrustning en central roll för att minimera riskerna och förbättra arbetsprocessen. Här är några grundläggande skyddsutrustningsartiklar som är avgörande inom dessa branscher:

Andningsmasker: Inom hantverks- och rivningssektorn utsätts arbetare ofta för skadliga partiklar och damm. Användningen av effektiva andningsmasker skyddar mot inandning av potentiellt farliga ämnen och bevarar lunghälsan.

Skyddsglasögon: Ögonen är särskilt sårbara för skador inom dessa yrken. Skyddsglasögon skyddar ögonen mot skräp, gnistor och kemikalier som kan orsaka allvarliga skador.

Handskar: För att minska risken för skärsår, brännskador och andra skador är det viktigt att bära rätt typ av handskar. Detta skyddar också händerna mot kontakt med farliga ämnen.

Hörselskydd: Ljudnivåerna på byggarbetsplatser och vid rivningsarbeten kan vara skadliga för hörseln. Användning av hörselskydd minskar risken för hörselskador och främjar arbetsmiljön.

Att använda rätt skyddsutrustning inte bara minskar riskerna för skador och sjukdomar utan kan även öka arbetsplatsens effektivitet och produktivitet. Det är därför viktigt att alla inom hantverks- och rivningsbranschen följer de bästa säkerhetspraxisen genom att integrera dessa skyddsåtgärder i sin dagliga rutin.

Tillverkare

ETC