Bygg- & Grävtjänst

650 kr

Antal dygn

Fråga om produkt

Hyrinformation hittar du här

Vi har ett tätt samarbete med ett bygg- och grävföretag som heter Junobygg & Anläggning. Dem utför allt från om- och tillbyggnader, altaner, köksbyten, takbyten och trädgård- & anläggningsarbeten. Kontakta oss på Stureby Maskiner eller grabbarna på Junobygg & Anläggning direkt på kontakt@junobygganlaggning.se. Dom erbjuder alltid kostnadsfria offerter på mindre till medelstora arbeten.

Priset nedanför är deras timdebitering.