Putsspruta

trattspruta putsspruta

Tryckluftsdriven trattspruta för stänkputs och kalk- och cementfärg. Reglerbar ventil för luftflöde. Inga verktyg behövs för att ändra munstycksdiametern. Reglerbart avtrycksstopp. Går att luta bakåt utan att materialet rinner ut.
Erfoderlig kompressor: 2Hk, 24l, 220l/min, 2-3 bar
Pris: 154:-/dygn