OrganoWood Steg 01

organowood steg 01OrganoWood 01. Träskydd: Flam- och rötskydd effektiv skydd mot röta och eld. Produkten appliceras med pensel.

Det här är första steget efter slipning av altan är klar.

Åtgång: 8-10 kvm / liter

01 Träskydd F&R 1 liter: 220:-

01 Träskydd F&R 3 liter: 580:-

01 Träskydd F&R 5 liter: 930:-