Slipning av Altangolv

Förberedelse

En bra start när man ska slipa sitt altangolv är att först dammsuga och sen skura av golvet med såpa och en vanlig skurborste.

Slipning

  1. Börja med att koppla på en grovdammsugare som klarar av byggdamm, sätt sedan på dammkappan som tillkommer. Det går bra att slipa utan dammsugare, men det blir väldigt dammigt.
  2. Slipningen görs oftast i tre steg: grov, mellan och finslipning. Börja med att slipa ner golvet med grovt slippapper (k24, k40, k50 eller k60 beroende på altanens skick) i golvets riktning tills all gammal ytbehandling och alla skador är borta.
  3. Dammsug altanen noggrant.
  4. Slipa sedan hela golvet med mellanpapper (k80) tills alla reporna från det grova pappret är borta.
  5. Dammsug altanen noggrant.
  6. Till sist så slipas golvet med fint slippapper (k120) tills golvet är helt färdigt.
  7. Dammsug altanen noggrant. Placera dammsuparpåsen på en brandsäker plats utomhus då det finns risk för självantändning.
  8. Om det skulle vara så att man inte kommer ända ner mellan brädorna och det är färgskiftningar kvar kan man använda sig av Edge gröna Skurborste. Den sätter man på istället för slippapper och går över golvet en vända till med såpa.

Ytbehandling

Var noga med att rengöra golvet noga innan ytbehandlingen påbörjas.
Det finns många olika produkter att behandla sina altangolv med. Endast funktionen med golvet och fantasin sätter gränser.