Slipning av Furugolv

Förberedelse

Töm rummet helt från möbler och annat. Slå i eller dra ut alla spikar som eventuellt sticker upp ur golvet. Skrapa och dammsug upp all smuts som har samlats mellan golvbrädorna. Dammsug hela golvet.

 Slipning

  1. Slipningen görs oftast i tre steg, grov, mellan och finslipning.
  2. Börja med att slipa ner golvet med grovt slippapper (k36, k50, k60) i golvets riktning tills all gammal ytbehandling och alla skador är borta. Använd kantslipen för att slipa ända in emot golvsockeln. Inne i hörnorna använder man trekantsslip, sickel eller slipar för hand.
  3. Dammsug rummet noga och töm ur dammpåsarna i en sopsäck.
  4. Slipa sedan hela golvet med mellanpapper (k60,k80) tills alla reporna från det grova pappret är borta.
  5. Dammsug rummet noga och töm ur dammpåsarna i en sopsäck.
  6. Till sist så slipas golvet med fint slippapper (k100,k120) Tills golvet är helt färdigt.
  7. Dammsug rummet noga och töm ur dammpåsarna i en sopsäck. Placera sopsäcken på en brandsäker plats utomhus då det finns risk för självantändning.

Ytbehandling

Var noga med att rengöra golvet noga innan ytbehandlingen påbörjas.

Det finns många olika produkter att behandla sina golv med, t.ex. lack, olja, vax, lut, bets och färg. Endast funktionen med golvet och fantasin sätter gränser.