Slipning av Gran- och Furugolv

Här går vi igenom Steg för Steg hur man slipar ett brädgolv med våra olika golvslipmaskiner. 

Förberedelse

Töm rummet helt från möbler och annat. Slå i eller dra ut alla spikar som eventuellt sticker upp ur golvet. Skrapa och dammsug upp all smuts som har samlats mellan golvbrädorna. Dammsug hela golvet. Se alltid till att ha oanvända slippapper och dammsugarpåsar skyddat i ett separat rum från damm så dessa kan returneras vid återlämning.

 Slipning av brädgolv med Edge golvslip

Slipningen görs oftast i fyra steg: grov, mellangrov, mellan och finslipning.

 1. Börja med att slipa golvet med grovt slippapper i golvets riktning tills all gammal ytbehandling och alla skador är borta. Vilken grovlek man börjar med beror på ytbehandlingens hårdhet och hur pass “skålade” brädorna är. Ofta behöver man börja med K24. Är brädorna väldigt skålade och ytbehandling hård kan det vara ett effektivare alternativ att använda Bona Scorpion. Använd kantslipen för att slipa ända in emot golvsockeln vid varje nytt slipsteg (korngrovlek). Inne i hörnorna använder man trekantsslip, sickel eller slipar för hand.
 2. Dammsug rummet noga för att få bort dom grova slipkorn som lossnat. 
 3. Slipa sedan hela golvet med mellangrovt slippapper (K40) tills alla reporna, sk sliprosor eller slipmärken, som K24 orsakat är borta. Gå gärna ner på huk och titta noga. 
 4. Dammsug golvet noga igen. 
 5. Slipa golvet med mellanpapper (K80) tills alla reporna som K40 orsakat är borta. Titta noga. 
 6. Dammsug golvet. 
 7. Till sist slipas golvet med fint slippapper (K120) tills dess att alla sliprepor från K80 är borta och man har ett fint resultat utan synliga sliprosor. Tips: Avsluta alltid med Edge och inte Kantslip för att få så mycket slutresultat som möjligt gjort av Edge. 
 8. Dammsug golvet noggrant. 
 9. Ta ut dammsugarpåsen från dammsugaren och töm Kantslipens dammpåse noggrant i en sopsäck. Ställ dessa på en brandsäker plats då det finns risk för självantändning.

Tips: Om man ska pigmentera golvet är det extra noga att man blir av med sk. sliprosor. Dessa syns tydligare efter den sortens ytbehandling, speciellt efter mörkare pigmenteringar. För att minska risken för sliprosor kan man klämma in ett till slipsteg till (K60) mellan K40 och K80, men det är också en kostnadsfråga och man får bestämma själv hur noggrann man är. 

Slipning av brädgolv med Bona Scorpion

Slipningen görs oftast i tre steg: grov, mellangrov och finslipning.

 1. Börja med att slipa ner golvet med grovt slippapper (k36). Är golvet hyffsat jämnt kan du gå i golvets riktning. Är golvet ojämnt kan det vara bra att slipa golvet diagonalt mot plankriktningen för att bli av med alla ojämnheter mellan plankorna. Använd kantslipen för att slipa ända in emot golvsockeln. Inne i hörnorna använder man trekantsslip, sickel eller slipar för hand. Tips: Starta maskinen och sänk ner valsen samtidigt som du går framåt. En bandslipmaskin av den här typen får aldrig startas med valsen nere, då blir golvet ojämnt.
 2. Dammsug rummet noga.
 3. Slipa sedan hela golvet med mellanpapper (K80) tills alla reporna från det grova slippappret är borta.
 4. Dammsug rummet noga.
 5. Till sist så slipas golvet med fint slippapper (K120) tills alla sliprepor från K80 är borta och man är helt nöjd med slutresultatet.
 6. Dammsug rummet noga och töm ur dammpåsarna i en sopsäck. Placera sopsäcken på en brandsäker plats utomhus då det finns risk för självantändning.

Ytbehandling

Var noga med att rengöra golvet noga innan ytbehandlingen påbörjas.

Det finns många olika produkter att behandla sina golv med, t.ex. lack, olja, vax, lut, bets och färg. Endast funktionen med golvet och fantasin sätter gränser. Vårt utbud av ytbehandlingar växer hela tiden, gå till ytbehandlingar