organowood_logo_black

OrganoWood producerar hållbart virke och träskyddsprodukter.

OrganoWood har sedan 2010 specialiserat sig på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av biofibrer, för att skapa klimatsmart och hållbart virke.

OrganoWood är anpassat för användning utomhus ovan mark och lämpar sig till många olika användningsområden. Några exempel där OrganoWood lämpar sig mycket bra är projekt i trädgården som altaner, staket, pergolor och trädgårdsmöbler, men även större projekt som bullerplank, broar, spänger lekplatser, bryggor och takterrasser.

Se alla OrganoWood produkter i våran webbshop.

OrganoWood Trärengöring

OrganoWood Trärengöring

OrganoWood Trärengöring miljömärkt rengöringsmedel för lätt- eller grovrengöring av träytor utomhus. Perfekt för impregnerade terrasser som behöver rengöras. Används även innan behandling med OrganoWood 01 Träskydd eller 02 Ytskydd.

Till produkten.

OrganoWood 01 träskydd

Svenskt kiselbaserat träskydd som passar utemiljöer där skyddet behöver förstärkas ex. trädäck, staket, panel. Träskyddsmedlet förbättrar virkets motstånd mot röta och slutbehandlas med OrganoWood 02 Ytskydd. Färdig behandling på en dag.

OrganoWood 02 ytskydd

OrganoWood 02 Ytskydd Skyddar mot väder och vind, skapar ett vackrare virke med högeffektiva vattenavvisande egenskaper. Slutbehandling för ytor behandlade med OrganoWood 01 Träskydd eller OrganoWood virke.

Till produkterna.