OrganoWood 01 Träskydd

Från: 249 kr

Antal

Fråga om produkt

Svenskt kiselbaserat träskydd som passar utemiljöer där skyddet behöver förstärkas ex. trädäck, staket, panel. Träskyddsmedlet förbättrar virkets motstånd mot röta och slutbehandlas med OrganoWood 02 Ytskydd. Färdig behandling på en dag.

 • Applicering: Pensel, Roller.
 • Antal appliceringar: 1 applicering.
 • Torktid: 6-10 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och RF 50%.
 • Idealisk för: Gran, Furu, Trall, Altaner, Terrasser, Staket, Trädgårdsskärmar, Utemöbler, Impregnerat, Trähus, Fasader, Pergolor, Pallkragar, Odlingslådor och Bryggor.
 • Räcker till: 8-10 m²/liter vid 1 applicering.
 • Produkttyp: Träskydd.
 • Storlekar: 1L, 3L, 5L.
 • För altan, fasad och trädgård

  OrganoWood® 01 Träskydd är vattenbaserat och består av kiselmineraler och naturliga växtämnen. Produkten används för ytbehandling av trä utomhus på uteplatser och i trädgården, t.ex. altan, staket, odlingslådor, utemöbler och bryggor. Även lämplig för obehandlad fasad.

  Silvergrått trä i harmoni med naturen

  OrganoWood® 01 Träskydd är en grundbehandling och ska slutbehandlas med OrganoWood® 02 Ytskydd. Träskyddet ger en silvergrå yta och ett förbättrat skydd då träfibrerna inkapslas med kisel vilket motverkar att träet bryts ner.

  Behandlad yta blir med tiden silvergrå och får minskad risk för sprickbildning.

  Kiselbehandling väder och vind

  Grånadsprocessen kräver sol (UV-ljus) och vatten, men tar olika lång tid beroende på väderförhållanden. Normalt börjar effekten synas efter några veckor. Efter cirka 1 år får behandlat virke, som placerats utomhus i solljus, en jämn silvergrå lyster. För skugglägen kan det ta längre tid. Horisontellt monterat trä har ofta en snabbare grånadsprocess än trä monterat vertikalt.

  Passar de flesta träslag

  Träskyddet rekommenderas till tryckimpregnerat virke som är urvädrat, thermowood, kärnfuru, gran och lärk. Träskyddet kan även användas på lövträ som ek eller vissa ädelträslag. Större färgförändringar kan ske på dessa träslag, men det återgår till normal ton efter ca 1 månad.

  OrganoWood® 01 Träskydd ska även användas till OrganoWood®-kiseltryckt virke, alltid på kapsnitt, efter håltagning och vid underhåll.

  Miljömärkt och miljöklassad

  OrganoWood 01® Träskydd är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, listad i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggnader. Den har också miljöklass B hos SundaHus och rekommenderas av Byggvarubedömningen samt BASTA.

  OrganoWood 01 Träskydd Produktdatablad med instruktion.

  Tabell rekommenderade träslag.

  Storlek

  1 Liter, 3 Liter, 5 Liter, 10 Liter

  Tillverkare

  OrganoWood

  Typ

  Kiselbehandling