Värmefläkt 3-fas

100 kr

Antal dygn

Fråga om produkt

Hyrinformation hittar du här

Hyr Bårebo värmefläkt 3-fas. Avsedd för tillfällig eller permanent uppvärmning av t ex garage, lager, tvätthallar, butiker, verkstäder, fritidshus, byggarbetsplatser mm. I torra och våta utrymmen.

  • 4 effektlägen
  • Justerbar termostatkontroll.
  • Överhettningsskydd.