Mattsvets / Mattfön

Från: 125 kr

Fråga om produkt

Hyrinformation hittar du här

Hyr mattsvets eller mattfön.

Vi hyr även ut mattlåda inkl. mattsvets, mattfön samt div. verktyg.

Priset nedan är per dag och produkt.