Andningsskydd FFP2 ETC P2D 1 pack

45 kr

dammfilter mask munskydd

Antal

Fråga om produkt

Andningsskydd FFP2 ETC P2D 1 pack är en högkvalitativ partikelfiltrerande mask som är utformad för att möta stränga säkerhetsnormer och skydda användare i olika arbetsmiljöer. Denna mask är certifierad enligt EN 149:2001-standarden och tillhör klassen FFP2, vilket innebär att den erbjuder ett effektivt skydd mot olika luftburna partiklar och aerosoler.

Andningsskydd FFP2 ETC P2D är särskilt användbar i flera olika arbetsområden, inklusive träbearbetning, metallbearbetning, betongkonstruktion, och isoleringsarbete. Dess förmåga att skydda mot fasta och flytande aerosoler gör den också idealisk för användning inom sophantering, mögelsanering och dammiga uppgifter inom jordbruket.

Vad som verkligen sätter den här masken isär är dess förmåga att skydda användarna mot icke giftiga till måttligt giftiga partiklar och aerosoler i koncentrationer upp till 12 gånger det hygieniska gränsvärdet. Detta innebär att användarna kan arbeta säkert i en rad olika miljöer utan att riskera deras andningshälsa.

Dessutom är Andningsskydd FFP2 ETC P2D 1 pack lätt att använda och bekväm att bära under långa arbetspass. Dess justerbara remsystem och mjuka tätningar säkerställer en bra passform, vilket minskar risken för läckage och ökar komforten. Det är en pålitlig följeslagare för yrkesverksamma inom olika branscher och för alla som söker högkvalitativt andningsskydd.

Sammanfattningsvis, vår Andningsskydd FFP2 ETC P2D 1 pack är det perfekta valet för dem som behöver effektivt skydd mot skadliga partiklar i olika arbetsmiljöer. Med sin certifierade kvalitet och förmågan att uppfylla kraven i olika branscher, är den ett oumbärligt verktyg för arbetsplatssäkerhet och andningsskydd.

Skyddsutrustning, är en billig försäkring!

Vid utförandet av hantverks- och rivningsarbeten är det av yttersta vikt att säkerställa både arbetarnas hälsa och arbetsmiljöns säkerhet. Därför spelar personlig skyddsutrustning en central roll för att minimera riskerna och förbättra arbetsprocessen. Här är några grundläggande skyddsutrustningsartiklar som är avgörande inom dessa branscher:

Andningsmasker: Inom hantverks- och rivningssektorn utsätts arbetare ofta för skadliga partiklar och damm. Användningen av effektiva andningsmasker skyddar mot inandning av potentiellt farliga ämnen och bevarar lunghälsan.

Skyddsglasögon: Ögonen är särskilt sårbara för skador inom dessa yrken. Skyddsglasögon skyddar ögonen mot skräp, gnistor och kemikalier som kan orsaka allvarliga skador.

Handskar: För att minska risken för skärsår, brännskador och andra skador är det viktigt att bära rätt typ av handskar. Detta skyddar också händerna mot kontakt med farliga ämnen.

Hörselskydd: Ljudnivåerna på byggarbetsplatser och vid rivningsarbeten kan vara skadliga för hörseln. Användning av hörselskydd minskar risken för hörselskador och främjar arbetsmiljön.

Att använda rätt skyddsutrustning inte bara minskar riskerna för skador och sjukdomar utan kan även öka arbetsplatsens effektivitet och produktivitet. Det är därför viktigt att alla inom hantverks- och rivningsbranschen följer de bästa säkerhetspraxisen genom att integrera dessa skyddsåtgärder i sin dagliga rutin.

Tillverkare

ETC