Andningsskydd FFP2 ETC P2D 20p

775 kr

dammfilter mask munskydd

Antal

Fråga om produkt

Andningsskydd FFP2 ETC P2D 20p är en högkvalitativ partikelfiltrerande mask, även känd som en dammfiltermask, som är i fullständig enlighet med den europeiska standarden EN 149:2001 och är klassificerad som FFP2. Denna mask, som även kan användas som munskydd, är särskilt utformad för att möta behoven inom olika arbetsområden, inklusive trä- och metallbearbetning, betong- och isoleringsarbete, sophantering, mögelsanering samt dammiga arbeten inom jordbruket.

Andningsskydd FFP2 ETC P2D 20p erbjuder ett effektivt skydd mot icke-giftiga och låg till medelgiftiga fasta och flytande aerosoler med koncentrationer upp till 12 gånger det hygieniska gränsvärdet. Det här gör det till ett oumbärligt verktyg för att skydda din andningshälsa under olika arbetsförhållanden.

Oavsett om du behöver en effektiv dammfiltermask eller ett pålitligt munskydd för att arbeta med tunga material, i dammiga miljöer eller möjligtvis med farliga partiklar, så ger vårt FFP2 andningsskydd dig den nödvändiga säkerheten och komforten för att möta utmaningarna i din arbetsdag. Vi prioriterar din säkerhet och hälsa, och våra produkter är konstruerade med detta i åtanke.

Skyddsutrustning, är en billig försäkring!

Vid utförandet av hantverks- och rivningsarbeten är det av yttersta vikt att säkerställa både arbetarnas hälsa och arbetsmiljöns säkerhet. Därför spelar personlig skyddsutrustning en central roll för att minimera riskerna och förbättra arbetsprocessen. Här är några grundläggande skyddsutrustningsartiklar som är avgörande inom dessa branscher:

Andningsmasker: Inom hantverks- och rivningssektorn utsätts arbetare ofta för skadliga partiklar och damm. Användningen av effektiva andningsmasker skyddar mot inandning av potentiellt farliga ämnen och bevarar lunghälsan.

Skyddsglasögon: Ögonen är särskilt sårbara för skador inom dessa yrken. Skyddsglasögon skyddar ögonen mot skräp, gnistor och kemikalier som kan orsaka allvarliga skador.

Handskar: För att minska risken för skärsår, brännskador och andra skador är det viktigt att bära rätt typ av handskar. Detta skyddar också händerna mot kontakt med farliga ämnen.

Hörselskydd: Ljudnivåerna på byggarbetsplatser och vid rivningsarbeten kan vara skadliga för hörseln. Användning av hörselskydd minskar risken för hörselskador och främjar arbetsmiljön.

Att använda rätt skyddsutrustning inte bara minskar riskerna för skador och sjukdomar utan kan även öka arbetsplatsens effektivitet och produktivitet. Det är därför viktigt att alla inom hantverks- och rivningsbranschen följer de bästa säkerhetspraxisen genom att integrera dessa skyddsåtgärder i sin dagliga rutin.

Tillverkare

ETC