Slipning Spett/Mejsel

Från: 89 kr

Antal dygn

Fråga om produkt

Hyrinformation hittar du här

Vi lämnar alltid ut nysmidda mejslar när man hyr en bilningsmaskin hos oss.

Sort

Mejsel, Asfaltsmejsel