Hur dränerar man en husgrund?

dränera en husgrund

Så här dränerar man runt huset

Varför ska man ha en bra dränering?
Vatten angriper husgrunden både underifrån i form av grundvatten och ovanifrån i form av regn. Det här vattnet vill man transportera bort från huset snabbt. Det gör dräneringen.

Planera arbetet
När du bestämt dig för att dränera huset behöver du en bra plan. Du ska räkna åtgång på material, bestämma vart rensbrunnar och ledningar ska ligga samt kolla upp vart du kan hyra en minigrävare. Du kan behöva ansöka om tillstånd från kommunen för att anlägga en stenkista eller ansluta till ett kommunalt dagvattensystem.
För att begränsa skador på tomten är det bra att göra jobbet på hösten eller tidig vinter då tjälen satt sig. Ta reda på var vatten-, avlopps- och elledningar går i marken så att inte dessa grävs av.

Dags att börja gräva.
Nu har dagen kommit och det är dags att börja dränera. Börja med att gräva upp marken ca 1 meter ut från grunden och så djupt att du kommer ca: 0,5 meter under grundsulan på huset. Tänk på att planera din grävning bra. Dvs. att du tänker efter innan du börjar vart du ska lägga alla massor som grävs upp så att du hela tiden kommer fram med maskinen. Vid en utgrävning tas allt gammalt dräneringsmaterial inkl grus bort, så det kan vara vettigt att hyra en liten hjullaste för massorna.
Ofta kan det medföra en risk att gräva upp runt hela huset samtidigt så för att vara på den säkra sidan kan det göras i etapper så att huset aldrig är helt frilagt.

När grunden är frilagd ska du passa på att kolla efter skador. Har det uppstått sättningsskador kan det vara bra att låta en fackman undersöka dom.

Led bort vattnet.
Lägg först ut en geotextilduk i botten av den uppgrävda rännan. Den förhindrar att jord tar sig in och förstör dräneringen. Lägg dräneringsgrus (8 – 16 mm) i botten av rännan, ungefär ett lager på 3-10 cm. Ovanpå lägget du dräneringsröret. Vattnet ska tränga sig in i röret och transporteras bort tack vare att det är perforerat med många hål. Dra sedan röret till en dagvattenledning eller anlagd stenkista. Fyll sedan på med mer grus över röret så det täcks helt.

Att tänka på när man lägger dräneringsrör: Rörets ovansida ska inte ligga över underkanten på husets bottenplatta och det bör ha ett fall på minst 0,5 cm per meter.

Skydda husgrunden.

För att skydda husgrunden mot fukten sätter man antingen Platonmatta eller dränerande isoleringsskivor. Effekten är likvärdig men isoleringsskivorna värmeisolerar även husgrunden. Det finns även andra faktorer som avgör vilket du ska välja så ta hjälp av en fackman för att se vad som passar bäst till ditt hus.

Nu sätts mattan eller skivorna mot grunden, geotextilduken viks över och rännan fylls upp med dräneringsgrus. Packa gruset väl!

Led bort vattnet ovan jord.

Nu ska du lägga det översta lagret. Du kan gärna använda grus men om du hellre vill ha matjord går det också bra. Tänk dock på att marken ska luta med en 20 graders vinkel 3 meter bort från huset. Sätt en täcklist som leder bort vattnet istället för att det ska leta sig nedför husfasaden. Tänk på att aldrig plantera växtlighet närmare än 40 cm från husfasaden!

Kommentera